Mijn Kat

Johan Petit
Mini Roadshowgedichten
23 maart 2007

Mijn Kat

ik heb is een kat gehad
die heette arafat
dat was een zwarte kat met witte strepen op haren buik
en die kwam nooit niet buiten
die dierf niet
die wou niet buiten komen
en op nen avond zat kik in mijne zetel naar den tv aan het zien
en die kat
die arafat lag neffe mij

en ik was naar het een of ander stom program aan het zien
en in dat program kwam een kieken in
en echt waar mijn kat
die had nog nooit een kieken gezien
maar dat kieke dat kwam op den tv
en - kkk -
instinctief schoot mijn kat
in een soort van attackhouding
en zo zat die kat daar naar dat kieken te zien
en mijn kat die wou...
die had nog nooit in heel heur leven een kieken gezien
mijn kat
die wou dat beest
vermoren
dat zat in die haar bloed
om dat kieken
te vermoren

awel
in een buurt
gelijk als degeen waarin dat ik
zijn opgegegroeid
daar zit dat ook uw bloed

luistert
als ge niet weet wie dat ge zijt
en wat dat ge wilt
als ge niks hebt
als ge niks kunt betalen
als ge nergenst niet binnen moogt
omdat ge stinkt
als iedereen heel den tijd vanalles van u verwacht
en ge hebt het gevoel dat ge vanalles moet
en ge kunt niet
en ge wilt niet
want dat hebben ze u nooit geleerd
iets willen
en op de een of andere manier
zijde gij aant wachten
aant wachten
op iet anders
iet beter
en dat wachten
dat duurt en dat duurt en dat duurt
en der komt niks
der komt nooit niks
dan denkte al rap
weete wat
ik pak gewoon watdak kan krijgen
ik pak het gewoon

weete
als ge kunt kiezen tussen pijn en niks
dan pakte de pijn

'Mijn kat' is een bewerking van een stuk verhaal uit de documentaire 'The Wrong Eyed Jesus' 

Facebook icon
Twitter icon
terug naar boven