Speech over de toekomst — Roma, 13 oktober 2016

Speech over de toekomst — Roma, 13 oktober 2016

Dames en heren. Speech. Vier minuten. Over de toekomst. De toekomst van het MartHa!tentatief. De toekomst van ons, hier samen in deze prachtige zaal, in het midden van de stad, in het midden van de wereld.

Gisteren nog liepen wij met wapperende haardossen de trap van Irène op om de wereld en het theater eens keihard te gaan veranderen. Vandaag staan wij hier, met een al iets minder wapperende haardos, om vast te stellen dat het de wereld is die óns heeft veranderd. Begonnen als een groep van minstens 40 enthousiastelingen die kampeerden in een leegstand miltair hospitaal zijn we ondertussen een klein en min of meer wendbaar theatermachientje geworden, dat speelt in de allerkleinste en grootste zalen van het land en de stad. Een stad die zo mogelijk nog meér is veranderd dan wijzelf. Een stad die daarbuiten nog altijd supersnel aan het veranderen is.

Statistisch gezien is het aannemelijk dat er nu, tíjdens dit feest, daarbuiten ergens een nieuw stadskindje geboren wordt. Wonderlijk genoeg is de kans bovendien reëel dat dat stadskindje geboren wordt ergens heel ver weg van hier; in Afghanistan, aan de rand van een Roemeens dorpke, tussen de omgevallen muren van Aleppo. Dat kindje zal naar verwachting binnen nu en vijf jaar samen met zijn broerkes, zuskes en ouders in onze stad aankomen.

En toeval of niet; hun komst zal een kantelpunt zijn; voor het eerst in de geschiedenis zuller er hier dan meer mensen met een migratieachtergrond wonen dan oorspronkelijke burgers, zoals nu al in steden als New York, Londen en Brussel. Dat kindje zal opgroeien in een steeds vollere stad die zich zal uitstrekken tot achter Mortsel en Wijnegem, want op dit moment worden de laatste vage gronden tussen de huidige stad en de randgemeenten verkaveld en volgebouwd. De kans is reëel dat dat kind op z’n achttien een burgemeester zal kiezen van allochtone oorsprong, als wij het ondertussen nog niet zelf gedaan hebbent tenminste. En het is waarschijnlijk dat dat kind, eens het oud is, een aaneengesloten stadsregio zal bewonen die zich uitstrekt van aan de noordzee tot aan de rijn. Alles verandert, het verandert allemaal, het verandert razendsnel.    

Verandering is een centraal thema in bijna alle stukken van het MartHa!tentatief. En doorheen de jaren kristaliseerde zich een centraal idee, waar we hartstochtelijk in zijn gaan geloven: verandering ís. Gebeurt. Is niet tegen te houden of terug te draaien. Het enige dat we kunnen doen  is die verandering onderkennen, begrijpen en uiteindelijk omarmen. Opdat ze niet zélf met ons aan de haal zou gaan. Natuurlijk gaan we de komende jaren blijven doen waar we ondertussen goed in zijn geworden; zo ontroerende en zo grappig mogelijke verhalen vertellen over de liefde, over vrijheid, over afscheid nemen... Maar het decor van een veranderende wereld waartegen al die verhalen zich altijd opnieuw afspelen vraagt, zo begrepen we, nog iets meer. Dat we ook zélf als gezelschap opnieuw moeten durven veranderen.

Wij zijn trots hier vandaag een nieuwe werking voor te stellen; samen met het Toneelhuis en Extra City zijn wij stichtend lid van ‘Het Buro voor Stedelijk Enthousiasme’, een werking die in de soms angstwekkende veranderingen van die stedelijke wereld de nieuwe mogelijkheden wil onderzoeken met acties zoals het uitroepen van de Antwerpse onafhankelijkheid, het oprichten van een lokale versie van het vrijheidsbeeld, het scheppen van stedelijke fata morgana's zomaar op een dag in het midden van de straat, in het midden van de stad. Want dat is een tweede constante in ons werk; er zijn altijd mogelijkheden, er zijn altijd opportuniteiten, het is altijd mogelijk.

De kans is reëel dat het stadskind dat vandaag geboren is, zich hier niet welkom zal voelen. De kans is reëel dat dat kind in een verdeelde stad zal wonen. De kans is reëel dat dat kind ons niet zal kennen en wij dat kind niet. het is aan ons allemaal samen om dat niet te laten gebeuren. Want het is mogelijk dat dat kind hier gelukkig zal zijn. Het is mogelijk dat dat kind deel zal uitmaken van een nieuwe open stad. Het is mogelijk dat dat kind in de toekomst een vanzelfsprekend onderdeel van ons publiek zal zijn. 

Dames en heren, het is allemaal mogelijk.

- Bart Van Nuffelen voor het MartHa!tentatief

Facebook icon
Twitter icon
terug naar boven