Subsidiebeslissing toch dikke tegenvaller voor MartHa!tentatief

juli 2016

Subsidiebeslissing toch dikke tegenvaller voor MartHa!tentatief

Ondanks de dubbele 'zeer goed' beoordeling van onze werking & plannen door de adviescommissie, heeft de minister geoordeeld ons de geadviseerde verhoging van de middelen niet toe te kennen.

Daardoor blijft het MartHa!tentatief ook in de komende jaren één van de kleinste spelers in het veld, met een jaarlijks budget dat ontoereikend is voor het werk dat wij verrichten. Alleen door grote inspanningen van alle leden van het gezelschap hebben we dat de afgelopen jaren kunnen volhouden. 

De commissie heeft die inspanningen gehonoreerd en ons artistiek parcours en voorliggende plannen als 'zeer goed' beoordeeld. Ook ons zakelijk dossier, waar we in eerste instantie een normalisering van onze situatie vroegen, werd als 'zeer goed' beoordeeld. De commissie adviseerde ons daarom ook een toelage van 365.000 euro/jaar. 

De minister heeft gisteren beslist om zijn commissie niet te volgen en deelt ons 292.000 euro toe, 73. 000 euro minder dan geadviseerd. De als noodzakelijk erkende uitbouw van het gezelschap en de als zeer goed beoordeelde artistieke plannen komen daarmee op de helling te staan. En daar worden we, vandaag alvast, een beetje triest van. 

Het Martha!tentatief kan natuurlijk toneel blijven maken en daar zijn we dankbaar om, want het kan nog erger. Er is gisteren een ware kaalslag aangericht in het artistieke veld, o.a. onze collega's van Rataplan en Luxemburg krijgen géén middelen meer en worden dus rechtstreeks in hun bestaan bedreigd. 

Raar toch, dat net op een moment dat de regering 9 miljard (9000 miljoen) reserveert voor wapentuig, ze tegelijkertijd beslist om 100 culturele organisaties weg te saneren (ter waarde van 46 miljoen/jaar). 

 

 

 

 

0
Facebook icon
Twitter icon
terug naar boven