M?

Wat

Het MartHa!tentatief is een klein maar hoogst dynamisch theatergezelschap dat al jaar en dag rond stedelijke thema's werkt, met toegankelijke en vaak feestelijke voorstellingen als eindresultaat. De makers van het gezelschap proberen zo onbevangen mogelijk de tijd en de wereld waarin ze leven te tonen in hun voorstellingen. Het gezelschap steunt daarvoor op diepgaande research die uitmondt in originele teksten.

Lees meer

Het MartHa!tentatief is in de eerste plaats een ‘stadsgezelschap’. De stad is de plaats waar de veranderende wereld het meest zichtbaar is, de wrijving tussen vroeger en nu het hevigst. In de stad van vandaag komt de hele wereld samen. En daar wil het MartHa!tentatief toneel over maken. Over de wereld in de stad. Over onszelf in de wereld.

Het MartHa!tentatief vertrekt voor haar voorstellingen vaak vanuit een doorgedreven research naar haar onderwerpen.  Dit onderzoek leidt uiteindelijk tot nieuwe teksten van gezelschapsschrijvers Johan Petit en Bart Van Nuffelen. Zij nemen daarbij vaak het eigen leven als uitganspunt.  Dit vanuit de overtuiging dat hoe persoonlijker het leven beschreven wordt, hoe universeler dit verhaal door het publiek herkend zal worden.

Doorheen de jaren heeft het MartHatentatief een heel eigen en herkenbare toneeltaal ontwikkeld. De voorstellingen van Johan Petit focussen op de unieke verteller die hij is (immer frontaal, dwars door de vierde wand, virtuoos schakelend tussen de verschillende vertelstandpunten). De voorstellingen van Bart Van Nuffelen zijn een zoektocht naar nieuwe vertel- en toneelvormen om de hedendaagse realiteit te vatten.

MartHa!voorstellingen ten slotte richten zich bij uitstek op het veranderende. Steeds opnieuw worden we begeesterd door het verhaal van gewone mensen en hoe die op alle mogelijke manieren af te rekenen krijgen met veranderingen. Hoe stilstand tot verstarring leidt. En hoe opstand tegen al wat vastligt wellicht de enige optie is.

Het MartHa!tentatief is ervan overtuigd dat de immense veranderingen waar wij vandaag mee te maken hebben niet tot eenzaamheid, vervreemding en immobiliteit hoeven te leiden. Immers, elke verandering brengt naast verlies ook mogelijkheden met zich mee.

Wie

Het MartHa!tentatief is een gezelschap bestaande uit twee regisseurs, een kostuumontwerper die tegelijk muzikant is, een lichtman die de broer van de kostuumontwerper is en die ook muzikant is, een decorman die tevens uitvinder is, een zakelijk leidster die Duits spreekt en toch de Belgische nationaliteit heeft en een productieleidster die van opleiding kostuumontwerpster is...

Bart Van Nuffelen
Artistieke leider, tekst, regie
Johan Petit
Aristieke leider, tekst, spel, chaos

anja@marthatentatief.be

tel: 0474 99 90 28

Anja Benker
Zakelijk, leider, alle internationale betrekkingen

els@marthatentatief.be 
tel 0494 88 55 74

Els Kortleven
Productie, verkoop, communicatie, pers, koffie

voor alle technische vragen: tim.clement@telenet.be of tel 0477 86 44 65

Tim Clement
Licht, geluid, montage, rust
Tom Clement
Kostuum, beeld, banjo, paard
Manu Siebens
Decor, bar, loods, Berlin

Tijdlijn

Bekijk hier de evolutie van de MartHa-stukken van het prille begin tot 2018: wanneer we welke stukken speelden, hoeveel publiek we daarmee bereikten en hoe we dat allemaal klaarspeelden met onze ploeg. Heel trots zijn we op de exponentieel stijgende lijn op vlak van publieksbereik!

Facebook icon
Twitter icon
terug naar boven