M?

Wat

Martha!tentatief vertaalt de steeds veranderende stad en wereld in ‘nieuwe verhalen over het nu’. Het stedelijke en veranderlijke inspireert en verwondert ons blijvend. Het is onze horizon: voor onze verhalen, voor onze organisatie en voor onze samenwerkingen. Daarom is Martha!tentatief zélf open en veranderlijk.

We vertellen nieuwe verhalen over het nu

Het is onze kunst om de veranderlijke stad en wereld in nieuwe verhalen vorm te geven. We vertellen grote verhalen van kleine mensen in een snel veranderende samenleving. We geloven in de verbindende en helende kracht van het vertellen.

We zijn een meerstemmig gezelschap

We hebben aandacht voor de veelkantige stedelijke realiteit. Onze creatieteams zijn divers. De stad wordt op de scène gerepresenteerd. We maken in onze kern plaats voor nieuwe medewerkers en makers en voor hun wonderlijke verhalen.

We zijn actief deel van een stedelijk en artistiek netwerk  

We doen niets alleen. Al onze projecten zijn het gevolg van ontmoeting en samenwerking met andere makers en stedelijke en artistieke partners. Zo zijn we deel van een vitaal en fijn  vertakt netwerk dat ons leert en inspireert.

We vertellen op basis van onderzoek

Elke voorstelling wil een kroniek van het nu schrijven. In samenwerking met academici en specialisten trekken we de stad in, op zoek naar de mensen achter de tendensen, naar de realiteit achter de beschouwing, naar relevante en waarachtige verhalen.

We zoeken telkens opnieuw verbinding met een zo groot, breed en divers mogelijk publiek

We maken toegankelijke en feestelijke voorstellingen in de stijl van de grote vertellers. We zijn permanent op zoek naar verschillende perspectieven, vormen en circuits. We bouwen aan een persoonlijke band met ons publiek.

We zijn dynamisch en wendbaar

Werken in het stedelijke is omgaan met het veranderlijke. Daarom kiezen we voor een kleine horizontale werking met korte lijnen en hanteren we zowel een lange- als kortetermijnplanning. Op die manier zijn we klaar voor opportuniteiten en experimenten.

We zijn een open, gastvrij en zorgzaam gezelschap

We zijn een gezelschap op menselijke maat. We vinden vreugde en energie in het samen maken. We hanteren een onberispelijke fair practice, investeren in vorming en opleiding en dragen zorg voor kunstenaars, medewerkers, samenleving en onze wondere kwetsbare planeet.

Tijdlijn

Bekijk hier de evolutie van de MartHa-stukken van het prille begin tot 2018: wanneer we welke stukken speelden, hoeveel publiek we daarmee bereikten en hoe we dat allemaal klaarspeelden met onze ploeg. Heel trots zijn we op de exponentieel stijgende lijn op vlak van publieksbereik!

Facebook icon
Twitter icon
terug naar boven